ОДЛУКА 2020

На конкурс за „Драинчеву награду“ пристигле су 53 књиге поезије објављене у 2019. години на српском говорном подручју.

           На првој консултацији жирија одабрано је 5 књига:

– Слободан Зубановић – ОГЛЕДИ ОКО СТОЛА – Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2019.

– Звонимир Костић Палански – СОНЕТИ – Ниш: НКЦ, 2019.

– Никола Живановић – 22 – Краљево: Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2019.

– Васа Павковић – НА ОДМОРИШТУ – Краљево: Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2019.

– Тања Крагујевић – EXTRAVAGANZA: мале песме – Београд : Чигоја штампа, 2019.

 

На основу тога једногласно је донета одлука да добитник „Драинчеве награде" за књигу – EXTRAVAGANZA: мале песме и целокупни опус песника буде Tања Крагујевић, песникиња из Београда.

 

ОДЛУКА ЖИРИЈА

 

Жири за доделу награде ДРАИНАЦ у саставу: Горан Максимовић (председник), Милосав Тешић (члан) и Драган Огњановић (члан); на седници одржаној 14. августа 2020. године донео је одлуку да овогодишњу Драинчеву награду добије Tања Крагујевић за збирку поезије EXTRAVAGANZA: мале песме чији издавач је „Чигоја штампа" из Београда.

Песникиња Тања Крагујевић у збирци EXTRAVAGANZA наглашеним лирским језиком и осећајношћу приказује три доминантна света. Први лирски свет предочава њен дијалог са објективном стварношћу, са доминантним сликама града и судбином савременога човека у том окружењу. Други лирски свет изразито је субјективан и предочава песникињин лични доживљај света који је окружује, људи, појава са којима се суочава. Трећи лирски свет је метафизички интониран и успоставља песникињин дијалог са светом над нама и вишим сферама духовности у којима препознаје уточиште од свакодневне и често сурове стварности. Обједињавањем та три лирска света, Тања Крагујевић је створила значењски богат рукопис који подстиче читаоце да уживају у поезији и да истовремено промишљају о најсложенијим аспектима савременога живота и човекове судбине.

 

 

У Прокупљу,

14.08.2020.                                                         Жири:

                                                                 Горан Максимовић, председник

                                                                 Милосав Тешић, члан

                                                                 Драган Огњановић, члан