Додељена награда "Драинац"

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ ДРАИНАЦ ЗА 2018.

 

На конкурс за „Драинчеву награду" приспело је 50 књигa поезије објављених у 2017. години на српском говорном подручју.

На првој консултацији жирија одабрано је 8 књига:

– Манојле Гавриловић – Словенска роса – Београд: СКЗ, 2017.
– Зоран Пешић Сигма – Пастернаково уже – Краљево: Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2017.
– Власта Младеновић – Локалитет и свет шаркаменских рима – Неготин: Културисток, 2017.
– Гордана Боранијашевић – Меланхолија можданих – Београд: Тору, 2017.
– Никола Вујчић – Скривености – Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2017.
– Душко Новaковић – Зовите Хичкока – Смедерево: Смедеревска песничка јесен, 2017.
– Драган Лакићевић – Песме за једног читаоца – Београд: Партенон, 2017.
– Саша Јеленковић – Сећања почињу после смрти – Краљево: Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2017.

Приликом разматрања одабраних књига сачињен је ужи избор у којем су издвојени следећи аутори:

– Манојле Гавриловић – Словенска роса – Београд: СКЗ, 2017.
– Власта Младеновић – Локалитет и свет шаркаменских рима – Неготин: Културисток, 2017.
– Гордана Боранијашевић – Меланхолија можданих – Београд: Тору, 2017.

На основу тога донета је одлука да добитник „Драинчеве награде" за књигу Локалитет и свет шаркаменских рима буде књижевник Власта Младеновић.

 

 

ОДЛУКА ЖИРИЈА

 

Жири за доделу награде ДРАИНАЦ у саставу: Горан Максимовић (председник), Милован Данојлић (члан) и Драган Барјактаревић (члан); на седници одржаној 30. јула 2018. године донео је одлуку да овогодишњу Драинчеву награду добије Власта Младеновић за збирку песама Локалитет и свет шаркаменских рима коју је објавио Културисток из Неготина 2017. године.

Књижевник Власта Младеновић у збирци песама Локалитет и свет шаркаменских рима даје исповест побуњеног песника који сажима искуства прошлости и садашњости, поезије и историје и изводи закључке о смислу савременога певања и постојања.

Прожета изразитом побуном, иронијом и самоиронијом, а исказана оригиналним песничким језиком, лирика Власте Младеновића потврђује да је певање најпоузданији пут да спознамо прошлост и садашњост, завичај и удаљени свет и да на основу тога спознамо право место које ће припадати човеку у будућности. Захваљујући свему томе, Младеновићева збирка Локалитет и свет шаркаменских рима представља гласни савремени израз Драинчеве поетике у српској поезији и подстиче нас на размишљања о смислу савременог певања и постојања.

 

У Прокупљу,                                          Жири:

30.07.2018.                                            Горан Максимовић, председник

                                                            Милован Данојлић, члан

                                                            Драган Барјактаревић, члан